top of page

FIREMNÍ KOUČINK

Stále rostoucí nároky, vysoce konkurenční prostředí a stres - to jsou faktory, se kterými se Vaše firma musí vypořádat. Firemní koučink Vám pomůže rychleji zvládnout změny, zefektivnit práci a vytvořit lepší pracovní prostředí v týmu, to vše při vyšších výkonech Vašich zaměstnanců. Dokážete získat z Vašich spolupracovníků maximum tím, že podpoříte jejich nejsilnější stránky a umožníte jim osobní rozvoj.

Zaměřuji se na motivaci a rozvoj potenciálu jednotlivců i týmů.  Vycházím ze své patnáctileté profesní praxe v oblasti řízení lidských zdrojů v IT firmách a personálních agenturách.

Ráda Vám pomůžu při zavádění talent managementu do Vaší organizace.
Při své práci využívám metodu StrengthsFinder 2.0® od společnosti Gallup.

Spolupráce zahrnuje:
 

 1. Konzultaci výsledků testů StrengthsFinder 2.0 pro jednotlivce a pracovní týmy.

 2. Koučink manažerů a majitelů firem, jak maximálně využívat potenciál svých zaměstnanců, tak aby úspěšně dosahovali cílů společnosti.

 3. Školení pracovních týmů pro zlepšování jejich spolupráce založené na vzájemné znalosti svých talentů, silných a slabých stránek.

 4. Měření osobních, týmových a firemních hodnot, pomoc s vytvořením firemní kultury založené na společných hodnotách.

 • Zaměříme se na to jak být sám sobě leadrem a dosahovat úspěšně cílů.


  1 hod

 • Ráda Vám pomůžu při zavádění talent managementu do Vaší organizace.


  1 hod

Výhody koučinku:

 

 • Koučink uvolňuje vnitřní bariéry zaměstnanců.

 • Zbaví-li se zaměstnanci svých bariér, pracují lépe.

 • Firma plně využívá know-how svých lidí, lépe zhodnocuje své investice.

 • Lidé jsou více motivovaní a tvořiví.

 

Kdy použít koučování ve firmách? Zde naleznete několik příkladů:

 

 • Motivace zaměstnanců

 • Vizionářský leadership

 • Delegování

 • Vztahové problémy

 • Vytváření týmů

 • Ocenění a hodnocení, zpětná vazba

 • Realizace projektů, projektové řízení

 • Plánování a kontrola

 • Osobní růst zaměstnanců

 • Stanovování priorit

 • Řízení času

 • Hodnotový systém

 • Efektivní komunikace

 

Leadership koučink:
 

Při  Leadership koučinku se zaměřuji především na následující oblasti:

 • Řízení a motivace jednotlivců

 • Řízení a organizace týmů

 • Jak využít vlastních silných stránek při řízení týmu

 • Jak se z manažera změnit v lídra

 • Prioritizace a efektivita mého výkonu

 

Týmový koučink:

Při týmovém koučinku pracuji se skupinou nebo týmem a našim cílem je mobilizovat potenciál skupiny a co nejvíce snižovat bariéry, které omezují stabilní vysoký výkon skupiny. Týmový koučink Vám přinese:

 • Posílení týmové odpovědnosti.

 • Jasné definování vize, cíle a strategie týmu a jejich aplikaci v praxi.

 • Usnadnění realizace změn.

 • Zvýšení výkonnosti týmu.

 • Rozvoj soudržnosti týmu.

 • Konstruktivní řešení konfliktů a náročných situací.

 • Vyjasnění a respektování priorit týmu.

 • Využití potenciálu jednotlivých členů týmu a sladění celé skupiny.

 

Cena za firemní koučování je smluvní. Zpravidla se jedná o projekt, který je kalkulován až na základě definovaného rozsahu spolupráce.

bottom of page