top of page

UPLATNI SVŮJ TALENT

Objevíte své talenty a naučíte se je vědomě využívat ve svém pracovním a osobním životě.

  • 1 hodin/ 30 minut/y
  • 2 500 českých korun
  • Location 1

Popis služby

Co to vlastně talent je? Podle jedné z definic se jedná o přirozený způsob chování a myšlení. Ty jsou nám podle posledních výzkumů buď vrozené, nebo vznikají ve velice nízkém věku. Pouze znát svůj talent však nestačí! Důležitá je časová investice, kterou musíme vložit do rozvoje dovedností, znalostí, učení atd. a tím talentu umožníme postupně vyrůst do silných stránek. Jak můžu zjistit své talenty? Při své praxi talentového kouče používám test CliftonStrengths Assessment. Test vyvinula společnost Gallup na základě 40letého výzkumu. Po jeho absolvování získáte přehled o svých nejsilnějších talentech - talentový profil. Test si můžete sami vyzkoušet přímo na stránkách Gallupu. Tento test identifikuje (seřadí) 34 klíčových talentů (chcete-li vlastností). Prvních 10-15 zvládnutých talentů jsou Vaše silné stránky. "Nekonečné“ množství kombinací celého profilu poukazuje na jedinečnost každého z nás. Test je pouze první krok. Dalším krokem je začít tyto talenty vědomě používat. Při konzultaci pomáhám svým klientům využívat své talenty, silné stránky při každodenní činnosti ať už v pracovním tak osobním životě. Zaměříme se také na to jak kompenzovat slabé stránky. Naplánujeme "vítěznou strategii" jak být úspěšný v každodenním životě. Cena zahrnuje 90 min. konzultaci nad výsledkem testu. Samotný test je třeba zaplatit separátně, aktuální cena je 1700 Kč (leden 2024). Miloslava Zámišová, SW Consultant "Setkání s Ivonou pro mne bylo příjemné z více úhlů pohledu. Mezi největší přínos, který na mne zapůsobil a pomohl mi, patří vyvažování mých slabých stránek těmi silnými. Upřesnily jsme si, jak na to jít, jak trénovat, jak reagovat v situaci, ve které se cítím méně komfortně a jakou svou silnou stránku v těchto situacích použít."


Kontaktní údaje

  • 777534646

    ivonametelkova@gmail.com


bottom of page