top of page

LEADERSHIP KOUČINK

Zaměříme se na to jak být sám sobě leadrem a dosahovat úspěšně cílů.

  • 1 ho
  • 3 000 českých korun
  • Těším se na Vás

Popis služby

Koučink se stává v úspěšných firmách standartním nástrojem k vedení lidí a hlavní metodou rozvoje klíčových zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Koučink posiluje: Důvěru, uvědomění, odpovědnost. Rozhodovaní a samostatnost. Přebírání zodpovědnosti a větší „tah na branku“. Zvýšení flexibility a kreativity. Pozitivní myšlení. Lepší práci s prioritami. Zvýšení osobní motivace a nalezení smyslu činnosti. VÝHODY ANEB JAKÉ DOVEDNOSTI ROZVINETE: Jak být výkonní pod tlakem a dosahovat cílů. Jak zdolávat velké překážky nebo výzvy. Jak rychleji zvládnout adaptaci na nové pozici. Jak efektivně pracovat se svým časem a potenciálem. Jak umět vést a motivovat své členy týmu. Jak posilovat a rozvíjet leadership. Koučování manažerů je specifická forma rozvoje pro ty, kteří vyžadují individuální přístup k řešení svých otázek a vedení svých týmů. Koučink manažerům napomáhá naplňovat vysoká očekávání při doručování výsledků, pro fungování jejich týmů a úspěch celé společnosti. Manažeři ve firmách využívají koučink, pokud stojí před novými výzvami, které vyžadují netradiční a kreativní přístupy. Koučink leaderům také pomáhá při zvládání stresu, řešení konfliktů, rozvoji efektivní komunikace a vedení lidí, efektivitě využívání energie a zdrojů, nebo kreativitě při nalézání nových řešení. Koučink se využívá také jako benefit pro klíčové zaměstnance pro řešení osobních otázek, jejichž důsledkem je osobní spokojenost a štěstí, což vede ke zvýšení výkonnosti v práci. Koučink je možné doplnit také o intenzivní zážitek ve virtuální realitě - realizováno se společností JOBS 2030.


Kontaktní údaje

777534646

ivonametelkova@gmail.com


bottom of page