top of page

UPLATNI TALENT SŠ

Objevte své talenty již na střední škole. Rozviňte svůj talent pomocí vhodných znalostí.

  • 1 hodin/
  • 1 500 českých korun
  • Location 1

Popis služby

Každý z nás se rodí s řadou talentů. Klasická škola svým systémem hodnocení podporuje rozvoj slabých stránek, místo aby se soustředila na rozvoj silných stránek. Často ve studentském věku trávíme čas tím, že se snažíme napravit to co nám nejde, místo abychom podporovali to co nám jde lehce. Důležité je pomoci středoškolákům najít a rozvíjet jejich talenty, nasměrovat je na pracovní cestu, která je v souladu s jejich talenty. Tak se jim bude pracovat s lehkostí a budou dosahovat úspěšných výsledků. Co to vlastně talent je? Podle jedné z definic se jedná o přirozený způsob chování a myšlení. Ty jsou nám podle posledních výzkumů buď vrozené, nebo vznikají ve velice nízkém věku. Pouze znát svůj talent však nestačí! Důležitá je časová investice, kterou musíme vložit do rozvoje dovedností, znalostí, učení atd. a tím talentu umožníme postupně vyrůst do silných stránek. Jak můžu zjistit své talenty? Při své praxi talentového kouče používám test Strengthsfinder 2.0. Test vyvinula společnost Gallup na základě 40letého výzkumu. Test je vhodný pro studenty od 15 let. Po jeho absolvování získáte přehled o svých nejsilnějších talentech - talentový profil. Test si můžete sami vyzkoušet přímo na stránkách Gallupu. Tento test identifikuje (seřadí) 34 klíčových talentů (chcete-li vlastností). Prvních 10-15 zvládnutých talentů jsou Vaše silné stránky. "Nekonečné“ množství kombinací celého profilu poukazuje na jedinečnost každého z nás. Test je pouze první krok. Dalším krokem je začít tyto talenty vědomě používat. Při konzultaci pomáhám studentům najít pracovní uplatnění, při kterém budou využívat své talenty, silné stránky. Cena zahrnuje 90 min. konzultaci nad výsledkem testu. Samotný test je třeba zaplatit separátně, aktuální cena je 49,99$ (leden 2019).


Kontaktní údaje

  • 777534646

    ivonametelkova@gmail.com


bottom of page