top of page

Life koučink ve VR

Koučink ve virtuální realitě je spojen s intenzivním hlubokým prožitke

  • 1 hodin/
  • 3 750 českých korun
  • Těším se na Vás

Popis služby

Koučinkové sezení probíhá formou koučovacího rozhovoru, kde si upřesníme zadání, vnitřní motivaci pro dosažení cíle a stávající stav. Ve virtuální realitě využívám prvky NLP. Pracujeme zde v kreativním prostoru, kde si klient designuje svůj cíl a hledáme kroky vedoucí k cíli. Dále pracujeme s bariérami, které nám brání v dosažení cílů. Problém napíšeme do prostoru, kde s ním dále pracujeme a mozek klienta hledá automaticky nová řešení. Mozek není schopen rozeznávat rozdíl mezi fikcí a skutečností. Ve virtuální realitě reaguje me stejně, jako v reálné situaci a díky tomu začíná klient přeprogramovávat své nefunkční vzorce. Jeden ze způsobů jak koučovat ve VR je za pomocí koučovacího procesu - mentor's table: Chcete se poradit s Albertem Einsteinem ve virtuální realitě? Pozvěte si tři životní mentory do VR a zeptejte se jich na radu. Provedu Vás koučovacím procesem u mentorského stolu, kde se setkáte s vašimi životními mentory. Není podstatné, jestli jsou ještě naživu. Může to být Albert Einstein nebo vaše moudrá prababička, o které slýcháte z celé rodiny, jaká byla báječná žena. Pomůžou Vám najít odpověď na Vaší životní otázku, která Vás právě teď nejvíce zajímá. VÝHODY ANEB CO PŘI TOMTO UNIKÁTNÍM KOUČINKU ZÍSKÁTE? Zážitek ve virtuální realitě umožňuje odpovědět si na životní otázky. Po 90 minutách odcházíte s akčními kroky, které je třeba vykonat. Mozek prostřednictvím vjemů, které si dokresluje, považuje virtuální realitu za reálnou zkušenost. Po takovém zážitku je Vaše vědomí přesvědčeno, že jste danou situaci skutečně prožili. Díky tomu můžete ve svůj prospěch využívat nové struktury, které v mozku při této zkušenosti vznikly. Prostor VR nám pomáhá napojit se na svou hlubokou moudrost a zintenzivňuje prožitek a hluboké uvědomění. Program je realizován ve spolupráci se společností www.jobs2030.com Jiří Kryštof Jarmar "Pro setkání s mentory ve VR jsem si vybral své vzory v osobním rozvoji. Na začátku jsem netušil, do čeho vlastně jdu, ale Ivon mě celým sezením provedla krůček po krůčku bravurně. Celkový prožitek byl dost intenzivní. Měl jsem pocit reálného dialogu s mými vzory, i díky naprosté pohlcenosti do virtuálního prostředí. Až mě překvapilo, jak kreativní mé sezení bylo a jaké akční kroky z něj vzešly. Kombinaci VR a coachovacího přístupu mohu v tomto programu jedině doporučit. Je to moc příjemná zkušenost."


Kontaktní údaje

777534646

ivonametelkova@gmail.com


bottom of page